logo logologo

 

Chceš se stát expertem v oblasti
IT bezpečnosti?

 

Zajímají tě počítače, Internet, chytré telefony?

Víš, co je to hacking, firewall či počítačový virus?

Rád bys poznal také právní a ekonomické souvislosti?

 

Přihlas se na obor Informační bezpečnost!Úvod
 
O oboru Informační bezpečnost
     
 
S neustále se rozvíjející oblastí elektronických služeb a s rostoucí složitostí informačních a komunikačních technologií (ICT) zesilují také požadavky na jejich zabezpečení. Potřeba ochrany ICT zasahuje do mnoha oborů, od technických po humanitní. V praxi neustále stoupá poptávka po specialistech vzdělaných v oborech souvisejících právě s bezpečností ICT. VUT v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nově nabízí studijní obor „Informační bezpečnost“, který zajišťuje absolventům interdisciplinární vzdělání v oblastech, jenž jsou s bezpečností ICT nejvíce spjaty. Těmito oblastmi jsou informační a telekomunikační technika, právo a ekonomie. Na rozdíl od jednostranně zaměřených oborů je zde snahou studenty naučit technické základy na nichž stojí moderní bezpečnostní systémy a navíc jim ukázat návaznost na současné právo a ekonomické aspekty.

Detailní informace o oboru


 

Studenti si osvojí potřebné teoretické znalosti, které jsou posléze doplněny o praktické dovednosti ze specifických oblastí informační bezpečnosti, především kryptografie, systémové bezpečnosti a síťové bezpečnosti. Spolu s technickými předměty v každém semestru studenti absolvují alespoň jeden z právních či ekonomických předmětů. Právní předměty jsou zajišťovány Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a ekonomické předměty Fakultou podnikatelskou VUT v Brně. V oblasti práva student získá základy teorie práva a dále pak specifické znalosti z oblastí ICT práva, softwarového práva a práva kybernetické kriminality. V oblasti ekonomie student získá základy mikroekonomie, makroekonomie a managementu. 

 
  
 
ikona
INTERDISCIPLINÁRNÍ STUDIUM

komplexní studijní obor
spojující technické a společenskovědní
obory týkající se bezpečnosti ICT
 
ikona
MODERNÍ LABORATOŘE

jedinečné zázemí
špičkově vybavených laboratoří VUT
pro získání praktických dovedností
 
ikona
CERTIFIKÁTY

možnost absolvování kurzů a získání
mezinárodně uznávaných certifikátů
Cisco a Microsoft
         
ikona
JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ

důraz na jazykovou přípravu
včetně odborných kurzů vyučovaných v angličtině
a širokého výběru výuky dalších jazyků
 
ikona
STIPENDIA

stipendium 6000 Kč pro nejlepší středoškoláky,
stipendia pro zahraniční stáže
a 3000 Kč měsíčně za dobrý prospěch
 
ikona
NAVAZUJÍCÍ STUDIUM

k dispozici navazující magisterské obory
zaměřené na bezpečnost ICT
nabízené na VUT i MU
       
Ukázky vyučovaných kurzů
 
                     
 
studium Informační bezpečnost
 
studium Informační bezpečnost
 
studium Informační bezpečnost
 
studium Informační bezpečnost
 
studium Informační bezpečnost
 
   
   

 

     
    Uplatnění

Bakalářský obor nabízí studium zaměřené na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Studenti se v oboru podrobně seznámí jak s technickými aspekty zajištění bezpečnosti ICT, tak s oblastmi práva a ekonomie, které jsou s problematikou bezpečnosti úzce spjaty. Absolventi studia budou vybaveni potřebnými teoretickými znalostmi z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva souvisejícími s návrhem, provozem a správou informačních a komunikačních systémů. Konkrétní příklady profesního uplatnění jsou např. pozice bezpečnostních administrátorů, auditorů, IT bezpečnostních konzultantů, analytiků, softwarových vývojářů, manažerů bezpečnostních týmů či obchodních zástupců v oblasti ICT bezpečnosti. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu. Absolventi oboru také mohou dále pokračovat studiem na jednom z mnoha tematicky navazujících oborů zaměřených na IT bezpečnost vyučovaných v ČR (nabízených např. na VUT v Brně, ČVUT v Praze, UK v Praze či MU v Brně).

   
           
 

 

O škole

Studijní obor Informační bezpečnost je zajišťován Fakultou elektrotechniky
a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií je jednou z největších součástí Vysokého učení technického v Brně. Na fakultě studuje na 4000 studentů ve všech programech a formách studia. Naši absolventi patří díky znalostem ke špičce ve svém oboru a proto nemají problém s uplatněním na trhu práce u celé řady mezinárodních a i významných národních firem. Velmi úspěšně se fakulta etablovala i v oblasti výzkumné. Díky celé řadě mezinárodních a národních projektů a projektů smluvního výzkumu s množstvím výsledků, které zaznamenaly mezinárodní ohlas, je fakulta nejúspěšnější součástí Vysokého učení technického v Brně. Hlavními tahouny v oblasti vědecko-výzkumné jsou zejména dvě regionální výzkumná centra SIX a CVVOZE.

  . .

Být studentem na VUT v Brně však neznamená pouze učení, je to také sport a zábava. K dispozici je zhruba padesátka různých sportů, a to jak klasických, jako je basketbal či plavání, tak i z těch méně tradičních, například potápění, frisbee či šachy.

VUT nabízí hned několik moderních sportovišť – dvě fitcentra, dva sportovní areály
a loděnici. Studenti VUT si mohou zapsat dvě hodiny sportu týdně jako nepovinný předmět, za tyto aktivity se neplatí. Pokud nestačí zůstat jen u rekreačního sportu, je možné se zapojit do školní reprezentace a účastnit se akademických sportovních soutěží a meziuniverzitních turnajů, ve kterých VUT dosahuje velmi dobrých výsledků.

A pokud to stále nebude stačit, můžeš si při studiu udělat některý akreditovaný instruktorský kurz, třeba na lyžování nebo posilování, nebo se přihlásit na týdenní sportovní kurz.

   
                     
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 
                     
     
  Přijímačky

Přijímací řízení oboru Informační bezpečnost se skládá ze dvou částí písemného testu. Studenti budou přezkoušeni z matematiky a dále z fyziky či informatiky (dle vlastní volby). Přijímací zkouška bude prominuta studentům, kteří dosáhli během studia na střední škole průměru 1.25 a nižšího.

Termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2018, samotné zkoušky se pak konají 14. - 19. 6. 2018.


Úvod 
  Kontakt

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: ibep@feec.vutbr.cz